Bestyrelsen

Bestyrelsen af Foreningen DeGodeTing:

 

Formand:  Carsten Eriksson

E-mail: eriksson@mail.tele.dk

Kasserer: Mona Rasmussen

E-mail: mona@degodeting.dk

Næstformand: Anette Kampf