Regler for booking

 

Hvem kan afholde loppemarked i teltene i Skærød og Højelt ?

Alle frivillige foreninger der driver et almennyttigt formål, og er registreret i Gribskov Kommune.

Alle interessegrupper der driver et almennyttigt formål der har hjemsted i Gribskov Kommune.

Alle skoleklasser fra 7. klasse og opefter hvor skolen er placeret i Gribskov Kommune.

Hvis der er børn med til at betjene (spejder, idræt og lign.) skal de aldersmæssigt svare til at gå i 7. klasse.

Er du i tvivl så skriv og spørg på info@degodeting.dk

Teltforholdene er udlånt os af Kommunen, og der er visse regler, der skal følges:

Teltet skal bemandes hele weekenden fra kl.09.00 til 17.00 fredag-søndag. I sommerhalvåret til kl. 18.00. Det er en forudsætning, at begge pladser skal være åbne, så når man booker, skal der først bookes en weekend i Skærød, og derefter kan man booke en anden i Højelt. Foreløbig kan der bookes en weekend hvert sted, men alt efter efterspørgsel vil der blive mulighed for flere.

Hver forening/interessegruppe har ret til at booke 2 gange pr. kalender halvår, alt efter efterspørgsel vil der være mulighed for flere. Kun én af bookingerne kan være en “helligdagsbooking”.

Helligdagsbooking bliver delt op i 2 el. 3 dage ad gangen, disse weekender behandles manuelt, da de er delt op på en speciel måde, skriv disse ønsker på mail info@degodeting.dk.

Da der er visse omkostninger forbundet med vedligeholdelsen af teltene, opkræves der 250,00 kr. per booking til foreningen DeGodeTing, dette beløb indbetales senest 14 dage efter bookingen ellers afbookes den automatisk. Afmeldte weekender refunderes ikke.

Når man har booket og betalt, får man flere praktiske anvisninger mht. både telt og pladsforhold.

Booking:   

Gå til kalender og marker de datoer i ønsker, skriv oplysninger i felterne.

Foreningens Navn: ved skoleklasser skal det være skole og klasse.

Navn: ansvarshavende under loppemarked.

Mail: der hvor alle oplysninger skal sendes til.

Mobil: det mobil nr. som kan kontaktes under loppemarked.

Læs resten og tryk på send. Endelig bekræftelse  modtages efter betaling er modtaget.

Betaling: Mobilpay 9242yn / venligst angiv bookerens navn  tillige med  bookingnummer !!! 

Retningslinjer:

Åbningstid fredag-lørdag og søndag fra kl. 9.00 til kl. 17.00/18.00, der skal være åbent hele tiden og skal helst bemandes af 2 personer (i tidsrummet mellem kl. 10-15 kan der godt være travlt)

Ved skoleklasser skal der være mindst 1 voksen og der ud over elever; elever må ikke passe teltet alene.

Salg af effekter:

Alle effekter i teltet er til salg og er ikke prismærket, snak pris med kunden i en god tone og husk jo højere pris jo flere penge i jeres kasse.

Indlevering af effekter:

Tag imod det folk kommer med hjælp dem med at bære ind, sorter effekter og sæt dem på plads efter de skilte der er på hylderne, møbler ind hvor der er plads.

Husk at alle effekter der indleveres er De Gode Tings ejendom og kun kan bruges til salg, de må ikke foræres væk eller fjernes på anden måde.

Man må ikke selv have effekter med uden forudgående aftale, denne henvendelse rettes på info@degodeting.dk

Der må ikke stå effekter opbevaret udenfor når teltet er lukket, ved lukketid skal de sættes indenfor. Det gælder også flagene !

Alt affald skal sorteres og lægges i de sorte containere efter mærkning.  Papkasser slås sammes/skilles ad og opbevares i teltet. Husholdningsaffald skal hjemtages søndag aften.

Effekter der ikke må sælges fra pladsen:

Alt der står i området bag disken, og det der er mærket med orange, sækkevogn, skovl, kost, trailer, grå presning, trillebør m.m.

I forbindelse med bookingen skal der indbetales kr. 250,- pr. weekend, det er til dækning af foreningen De Gode Tings udgifter til administration, hjemmeside, vedligeholdelse og nyanskaffelser.

Mobilpay 9242yn – HUSK at angive bookingnummer

Husk at der skal holdes pænt rent i teltet og også uden om.

Det er forbudt at ryge i teltet og på pladsen, da det er kommunens ejendom og der er rygeforbud på deres matrikler.

Book tid i teltene HER